APLIKACE
  PRŮMYSLOVÉ MĚŘENÍ    I    MONITORING    TUNELY  I GPS V ZEMĚDĚLSTVÍ
  BIM

 
Společnost TOPCON CORPORATION v současné době zcela obnovuje portfolio totálních stanic a GNSS přijímačů. Nové unikátní technologie použité v totálních stanicích, digitálních nivelačních přístrojích a GNSS přijímačích zajišťují nejrychlejší a nejpřesnější měření. Tyto vlastnosti nových přístrojů umožňují použití geodetických metod měření v oblastech, kde to dosud vzhledem k vysokým požadavkům na přesnost nebylo možné.  Měření velkých strojírenských výrobků (lodě, letadla, vlaky a další velké strojírenské konstrukce), monitoring velkých inženýrských staveb (mosty, tunely, domy a seismické oblasti) jsou toho typickými příklady. 


SOKKIA NET05
GLM sokkia partner 
sokkia net05 train
Průmyslové měření    
GLM mobilní technologie 3D měření pro průmyslové aplikace
Společnost GL M poskytuje mobilní 3D měřické technologie pro přesně určení a zaznamenání naměřených hodnot (3D polohy, vzdálenosti, ...). Tato data  jsou nezbytná pro optimální řešení při plánování, vývoji, výrobě, zajištění kvality a montáže průmyslových dílů, strojů, zařízení a komponent.
Díky GLM  programům a vysoce přesné přenosné měřické technice TOPCON a SOKKIA jsou i velmi složitá průmyslová měření a monitorovací úkoly řešeny rychle a spolehlivě.

Typické aplikace jsou:
 • Měření ocelových konstrukcí
 • Výroba železničních vozidel
 • Výroba letadel
 • Výroba lodí
 • Justáže rotačních pecí
 • Justáže papírenských linek

     PODPORA


topcon monitoring net

topcon monitoring london

Monitoring    

Ve světě pokročilých technologií se stále složitějšími
inženýrskými úlohami, stoupají také rizika pro lidi a
infrastrukturu s těmito úlohami spojená.
Chvilkový  mechanický pohyb sledovaného  objektu během výstavby nebo po ukončení  stavby, nebo pohyb terénu mohou mít katastrofální následky.
Tradiční monitorovací metody jsou časově  náročné  a poskytují pouze informaci o stavu v daném okamžiku. Pro nepřetržité  sledování a kontrolu pohybu komplexních objektů  v jejich celistvosti je požadován  nový  monitorovací systém jako je RAPID od singapurské firmy MSP. Tímto způsobem může být  nebezpečí rozpoznáno dříve a  obyvatelstvo a infrastruktura mohou být chráněny trvalým způsobem.

Monitoring může být požadován pro následující aplikace:

 • Přehrady
 • Komunikace
 • Mosty a nadjezdy
 • Výškové budovy a historické stavby
 • Základy
 • Staveniště
 • Doly
 • Laviny a vulkanické svahy
 • Osídlené oblasti
 • Oblasti zemětřesení

     PROSPEKT EN

sokkia měření tuneluaplitop Tunely   

Program Tcp Tunnel pracuje pod CAD umožňuje zpracování dat získaných z totálních stanic.

Program Tcp Tunnel CAD

 • Definice vzorových řezů z kresby
 • Výpočet a editace příčných profilů
 • 3D kresba tunelů
 • Tvorba protokolů o výpočtu ploch a objemů

     PROSPEKT

Program Tcp Tunnel - vytyčování a měření

 • Instalace pro totální stanice TOPCON a SOKKIA
 • Instalace do externích datových záznamníků
 • Automatické měření příčných profilů
 • Vytyčování čela tunelů
 • Příčných profilů nebo komunikace

     PROSPEKT


topcon GRS-1
GPS měření v zemědělství   

V zemědělství existuje mnoho problémů,  týkajících se správnosti výměr půdních  bloků, umístění  katastrálních parcel v terénu, umístění erozních zón a podobně,   které je možné jednoduše řešit  pomocí  GNSS přijímačů s vhodným aplikačním programem. 
Ruční GNSS přijímač  Topco   n  GRS-1 s  OS Windows Mobile  a aplikačním programem  GPS Explorer , případně Magnet Field  GIS, je ideálním balíčkem pro  velké zemědělské podniky i drobné farmáře, kteří se snaží předcházet  problémům souvisejícím s přesným  určování  výměr a polohy bodů  v terénu.
Aplikačí programy jsou plně kompatibilní s formáty podporovanými LPIS . Přesnost určení polohy při využití DGPS korekci je submetrová.

Typické aplikace jsou:

 • Určování ploch půdních bloků a návaznosti na veřejný  registr půdy LPIS
 • Vytyčování hranic při vydávání náhradních pozemků
 • Určování plochy krajinných prvků
 • Měření ochranných pásem kolem vodních toků
 • Vytyčování erozních ploch a další
BIM - budovaBIM - stavba BIM - Informační model budovy   
BIM (Building Information Modeling) - Informační model budovy je v podstatě digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho zrealizování a provoz po dobu jeho užívání.


Pro zaměření případně vytyčení objektů patřících do informačního modelu budovy nabízíme tato řešení:
 FARO FOCUS  3 D X1 30  / laserový skener
FARO FOCUS 3D X330 / laserový skener
TOPCON GLS-2000 / laserový skener
TOPCON IS / image robotická totální stanice
TOPCON DS / robotická totální stanice
TOPCON LN-100 /
stavební vytyčovací navigátor