PLANIMETRY

digitální planimetr x-plan

USHIKATA X-PLAN
 digitální planimetr

  • měření ploch, délek, poloměrů, souřadnic, ...
  • velká excentrická sledovací lupa pro snadné nastavení na bod
  • nová funkce ukládání a opětovného vyvolání nastavených měřických podmínek velmi zjednodušuje práci s přístrojem
  • dva modely v nabídce X-PLAN F a X-PLAN FC
  • X-PLAN FC navíc měření kubatur a vrstevnic

     PROSPEKT