PROGRAMY GIS

program GPS Explorer GPS Explorer
Jednoduchý a výkonný program pro GIS a zemědělské aplikace.


NĚKTERÉ FUNKCE VHODNÉ PRO GIS:

 • Program pro GIS GPS přijímače s operačním systémem Windows Mobile
 • Formáty vstupních a výstupních dat jsou plně kompatibilní s LPIS
 • Pokud je přijímač připojen k internetu, umožňuje program online připojení na WMS ČUZK
 • Možnost importu mapových podkladů ve formátu SHP (LPIS) , DGN (katastrální mapy)
  a rastrové formáty JPEG, TIFF
 • Rychlá orientace na podkladě katastrální mapy, ortofotomapy  nebo  základní mapy v měřítku 1:10 000
 • Rychlé zaměření bodu, linie nebo plochy ve formátu SHP (ESRI formát)
 • Rychlá navigace na dané body (katastrální hranice, hranice půdních bloků)
 • Umožňuje bodové nebo kontinuální

      PROSPEKT

topcon magnet field

MAGNET Field GIS
GIS modul universálního programu Magnet Field  pro polní záznamníky pracující pod Windows Mobile operačním systémem. Slouží pro ovládání všech GNSS přijímačů TOPCON a SOKKIA s metodami  určení polohy  jako je síťová DGPS,  vlastní DGPS base stanice, Egnos,  DGPS  postprocessing , případně pouze autonomní poloha.
Magnet Field GIS  je vybaven  výkonnou grafiku pro sběr  GIS dat a tvorbu map  v terénu pomocí kódů objektů  bod, línie, plocha  s možností dalšího členění objektů  a definování  dalších vlastností objektů jako je vrstva, barva, typ čáry, tloušťka čáry, výplň plochy apod. Všechny tyto informace o měřených  objektech je možné exportovat ve formátu SHP do kancelářských informačních systémů

NĚKTERÉ FUNKCE VHODNÉ PRO GIS:

 • Možnost měření samostatných bodů nebo kontinuálně
 • Možnost současného měření více objektů
 • Vložení bodu kliknutím do požadované polohy na zobrazené mapě
 • Manuální vložení a editace bodu
 • Vložení a editace čárové kresby
 • Vložení, editace a výpočet plochy
 • Odsazení hranice plochy
 • Import/Export ve formátech SHP, DXF, DGN, TXT

      PROSPEKT  /  VIDEO   /  STRUKTURA