COLLAGE SITE


COLLAGE SITE - Transformujte svůj pracovní postup skenování

Když je Collage Site spárován s Topcon GTL nebo skenerem Topcon GLS, může jedna osoba vytvářet měřené body, skenovat, zpracovávat a prohlížet naskenovaná data v reálném čase v terénu. Software vám poskytuje okamžitý přístup k důležitým informacím, takže můžete rychle identifikovat, analyzovat a opravit chyby v realizaci projektu.

  • Automaticky vytváří naskenovaná data
  • Plná registrace v terénu bez potřeby kancelářské podpory
  • Vizualizace zpracovaných dat v reálném čase
  • Získání výsledků kontroly kvality přímo na tabletu pomocí programů Verity nebo Rithm
  • Informuje zúčastněné strany o zjištěných odchylkách prostřednictvím cloudu Collage Web

TOPGEOSYS s.r.o.
IČ: 01660225 / DIČ: CZ01660225
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

Telefonní číslo:
prodej - 724 013 045
servis - 724 013 025

E-mail adresa:
info@topgeosys.cz

BRNO - Hněvkovského 30/65, 617 00
prodej - 724 013 045
servis - 724 013 025

PRAHA - Beranových 130, 199 04
prodej - 724 013 041
servis - 724 013 041