TSShield
Technologie TSshield je cloud informační služba, která prostřednictvím integrovaného telematického modulu poskytuje vaší totální stanici možnosti vdáleného zabezpečení a údržby. Zajišťuje aktualizaci integrovaných programů, odesílání chybových hlášení přímo výrobci a hlavně umožňuje uživateli v případě odcizení totální stanici uzamknout a pomocí integrovaného GPS modulu zjistit její polohu.

Ultrasonické motory s přímým pohonem kruhů
Zvyšují rychlost otáčení totální stanice až na 180°/vteřinu. Snižují váhu a zmenšují rozměry totální stanice. Dlouhá životnost, spolehlivost a přesnost ultrasonických motorů je garantovaná jejich 5 letou zárukou.

Výkonný dálkoměr s přesným měřením délek metodou fázového posunu
Výkon a rozměr měřického paprsku, zvláště při bezhranolovém měření, umožňuje spolehlivé měření přes překážky (např. drátěné ploty), přesné měření na vnitřní a venkovní rohy budov, měření rohů pod ostrým úhlem, měření zavěšených kabelů a drátů elektrického vedení.

Nejnovější technologie automatického cílení a sledování hranolu
Pokud je GT-500/1000 používána jako "jednomužná" (one-man) robotická stanice, jsou automatické cílení a automatické sledování hranolu významnými technologiemi, které definují přesnost, rychlost a spolehlivost tohoto způsobu měření. Tyto technologie eliminují odrazy od jiných odrazných ploch, než je hranol (reflexní vesty a pod.) a minimalizují ztráty sledování hranolu při průchodu za jednoduchými překážkami, jako jsou např. osamocené stromy.

První totální stanice připojená k internetu (IoT)

Totální stanice GT-500/1000 jsou vybaveny GSM modemem, Bluetooth a WiFi a mohou být kdykoliv připojeny do internetové sítě. Toto poskytuje možnost přístrojům možnost přístupu buď k FTP serveru nebo na Cloud server a vzájemné výměny textových nebo grafických dat. Rychlý přenos dat z terénu do kanceláře (a naopak) výrazně zrychluje práci a zlepšuje organizaci vašich zakázek.

Operační systém, grafický displej a další
Řídící počítač totální stanice je vybaven operačním systémem Windows Embedded Compact 7, 4.3" palcovým barevným dotykovým displejem, 24 tlačítkovou podsvícenou klávesnicí, vnitřní pamětí 1 GB, seriovým portem RS-232C, USB Ver. 2.0 Typ A (host) a Typ miniB (client), USB flash paměť až 32GB.