TSShield
Technologie TSshield je cloud informační služba, která prostřednictvím integrovaného telematického modulu získává různé informace z vaší totální stanice a poskytuje širokou škálu podpory s cílem zajistit aktuálnost integrovaných programů, odesílání chybových hlášení přímo výrobci a hlavně umožňuje uživateli v případě odcizení totální stanici uzamknout a pomocí integrovaného GPS modulu zjistit její polohu.

Ultrasonické motory s přímým pohonem kruhů
Zvyšují rychlost otáčení totální stanice až na 180°/vteřinu. Snižují váhu a zmenšují rozměry totální stanice. Dlouhá životnost, spolehlivost a přesnost ultrasonických motorů je garantovaná jejich 5 letou zárukou.

Výkonný dálkoměr s přesným měřením délek metodou fázového posunu
Výkon a rozměr měřického paprsku, zvláště při bezhranolovém měření, umožňuje spolehlivě měřit přes překážky jako např. drátěné ploty, přesné měření na vnitřní a venkovní rohy budov, měření rohů pod ostrým úhlem, měření zavěšených kabelů a drátů elektrického vedení.

Nejnovější technologie automatického cílení a sledování hranolu
Při používání GT-500/1000 jako jednomužní robotickou stanici s významnými technologiemi, které definují přesnost, rychlost a spolehlivost tohoto způsobu měření je automatické cílení a automatické sledování hranolu. Tyto technologie eliminují odrazy od jiných odrazných ploch (reflexní vesty a pod) než je hranol a minimalizují ztráty sledování hranolu při průchodu za jednoduchými překážkami jako jsou osamocené stromy apod.

První totální stanice připojená k internetu (IoT)

Totální stanice GT-500/1000 jsou vybaveny GSM modemem, Bluetooth a WiFi a mohou být kdykoliv připojeny do internetové sítě. Toto poskytuje možnost přístrojům být připojeny buď k FTP serveru nebo na Cloud server a vyměňovat si navzájem data ať textová nebo grafická. Rychlý přenos dat z terénu do kanceláře a naopak výrazně zrychluje práci a zlepšuje organizaci vašich zakázek.

Operační systém, grafický displej a další
Řídící počítač totální stanice je vybaven operačním systémem Windows Embedded Compact 7, 4.3" palcovým barevným dotykovým displejem, 24 tlačítkovou podsvícenou klávesnicí, vnitřní pamětí 1 GB, seriovým RS-232C portem, USB Ver. 2.0, Host (Typ A) a Klient (Typ miniB), USB flash paměť až 32GB.