MAGNET


MAGNET FIELD - Aplikační program do terénu

MAGNET Field, motor pro vaše terénní práce, je navržen ke zlepšení produktivity, zvýšení přesnosti a lepšímu propojení vašich projektových týmů. Snadno se naučí a používá a přesto má sílu řešit i ty nejsložitější výzvy týkající se určování polohy. Zeměměřiči i dodavatelé používají MAGNET Field ke sběru bodů, vytyčování projektů silnic a stavenišť, vytyčování stavebních prvků a provádění pozemkových měření.

 • Intuitivní uživatelské rozhraní s krátkou dobou zaučeni
 • Pokročilá sada nástrojů pro komunikace
 • Velká knihovna kompatibilních formátů souborů 2D, 3D a BIM
 • Schopnost vypočítat a porovnat povrchy a vytvořit vrstevnice
 • Vytyčování povrchu s automatickým vytvářením digitálního modelu terénu
 • Barevný indikátor zářezu a násypu a výpočty objemu
 • Zahrnuje cloudové propojení mezi kanceláří a terénem prostřednictvím MAGNET Enterprise
 • Mapy Microsoft Bing, OSM nebo uživatelské WMS jako podklady v reálném čase pro vaše body, linie a
  importované soubory projektů

MAGNET FIELD HYBRID - Technologie Hybridního měření v terénu

Systémy Hybrid Positioning™ (Hybridního měření) pracují v terénu rychleji, než samostatné robotické systémy a jsou všestrannější, než řešení pouze s RTK. Naše technologie Hybrid Positioning™ kombinuje určování polohy GNSS a optické robotické měření na jedné Rover výtyčce.
 • Kombinace robotické totální stanice s lehkým GNSS přijímačem
 • Rychlejší práce v terénu, než samostatné robotické řešení nebo řešení GNSS
 • Hybridní zámek pro rychlé nalezení hranolu v hustých oblastech
 • Hybridní přepínač pro přechod mezi optickým měřením a určováním polohy GNSS
 • Hybridní protínání pro určení stanoviska na bezpečném a pohodlném místě
 • Kompatibilní se všemi robotickými totálními stanicemi Topcon


MAGNET CONSTRUCT - iOS a Android aplikační program do terénu

MAGNET Construct je připraven ovládat vaše robotické totální stanice a GNSS přijímače TOPCON. Tato mobilní aplikace poskytuje přesné vytyčování projektu a rychlé, intuitivní měření v terénu. Je ideální pro uživatele s vlastním tabletem nebo mobilním telefonem (BYOD / bring-your-own-device), kteří chtějí zvyšovat produktivitu při vytyčování. MAGNET Construct poskytuje zjednodušené pracovní postupy s grafickým vytyčením libovolného bodu, linie nebo dalších prvků projektu v reálném čase. Licence programu Magnet Construct je uložena na firemním účtu Magnet Enterprise s možností aktivace a deaktivace v libovolném Android zařízení.
 • Mobilní aplikace pro různá zařízení Android a iOS
 • Vyvinutý pro ovládání robotických totálních stanic a GNSS přijímačů
 • Technologie Longlink pro spojení GNSS base a rover
 • Jednoduché a snadno použitelné rozhraní v českém jazyce
 • Import - export ve formátech DWG, DXF, SHP, LandXML
 • Změna jazyka a terminologie během několika vteřin
 • Schválený transformační modul
 • Přímá možnost připojení k vašemu firemnímu účtu v Magnet Enterprise pro snadnou výměnu dat a rychlé chaty
 • Bezpečné předávání dat do a z terénu

MAGNET VISION - Aplikace pro chytré brýle Vuzix Blade

MAGNET Vision je doprovodná aplikace k softwaru MAGNET Construct. MAGNET Vision umožňuje uživateli využít head-up displej (HUD) k zobrazení a ovládání topografických a vytyčovacích postupů v programu MAGNET Construct. Displej brýlí je schopný prezentovat potřebná data bez nutnosti sklánět hlavu na kontrolér a zároveň sledovat terén v okolí.

MAGNET OFFICE TOOLS - Přenosy dat a zpracování

Navzdory skutečnosti, že většina geodetických výpočtů může být v současné době prováděna v reálném čase,
někdy je následné zpracování dat stále nezbytné. Magnet Tools, jako součást širšího softwarového balíku
Magnet Office, to umožňuje. Software je ideální pro načítání a zpracování všech forem geodetických měření, jako jsou např.
nivelace, tachymetrie, polygonový pořad, měření za účelem vytvoření geodetických sítí nebo měření GNSS.
Umožňuje tvorbu vizualizací, protokolů a závěrečný export do CAD softwarových řešení.
 • Zpracování terénních měření kombinovaných metod GNSS a totálních stanic
 • Tvorba a správa popisných knihoven kódů
 • Vizualizace terénních prací v aplikaci Google Earth, 3D orbitální zobrazení, CAD zobrazení a další
 • Automatická kontrola chyb pro efektivní zpracování měření v terénu
 • Generování a úprava protokolů terénních prací
 • Přímý export do Bentley imodelu nebo Autodesk softwaru AutoCAD Civil 3D


MAGNET ENTERPRISE - Přístup a správa vašich projektů

MAGNET Enterprise je webové prostředí, které zjednodušuje projektové úkoly, a přímo zlepšuje komunikaci mezi terénem a kanceláři. Umožňuje sledovat majetek firmy a komunikovat s každým členem týmu, i když je třeba na cestách. Zajisťuje bezpečný přístup k datům projektu pomocí webového prohlížeče na libovolném zařízení tak, aby bylo možné sledovat vývoj vašich projektů v reálném čase. Umožňuje nový, lepší způsob spolupráce týmu a tím šetří čas. Objevte funkce a výhody MAGNET Enterprise.
 • Nástroj správce pro koordinaci projektů
 • Snadné vytváření georeferencovaných projektů
 • Bezpečné uložení dat souvisejících s projektem na více nezávislých místech
 • Služby šetřící čas, jako například MAGNET Relay pro mobilní referenční stanice
 • Přímý přenos dat z Bentley ProjectWise a z Autodesk AutoCAD 360
 • Grafický mapový pohled na všechny soubory související s projektem
 • Skutečný projektový management pro přiřazení úkolů a časové plánování

TOPGEOSYS s.r.o.
IČ: 01660225 / DIČ: CZ01660225
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

Telefonní číslo:
prodej - 724 013 045
servis - 724 013 025

E-mail adresa:
info@topgeosys.cz

BRNO - Hněvkovského 30/65, 617 00
prodej - 724 013 045
servis - 724 013 025

PRAHA - Beranových 130, 199 04
prodej - 724 013 041
servis - 724 013 041