MONITORING 


Monitoring

Ve světě pokročilých technologií se stále složitějšími inženýrskými úlohami, stoupají také rizika pro lidi a infrastrukturu s těmito úlohami spojenou. Chvilkový mechanický pohyb sledovaného objektu během výstavby nebo po ukončení stavby, nebo pohyb terénu mohou mít katastrofální následky. Tradiční monitorovací metody jsou časově náročné a poskytují pouze informaci o stavu v daném okamžiku. Pro nepřetržité sledování a kontrolu pohybu komplexních objektů v jejich celistvosti je požadován nový monitorovací systém jako je RAPID od singapurské firmy MSP. Tímto způsobem může být nebezpečí rozpoznáno dříve a obyvatelstvo a infrastruktura mohou být chráněny trvalým způsobem.
Monitoring může být požadován pro následující aplikace:
  • Přehrady
  • Komunikace
  • Mosty a nadjezdy

  • Výškové budovy a historické stavby
  • Základy

  • Staveniště
  • Doly

  • Laviny a vulkanické svahy
  • Osídlené oblasti

  • Oblasti zemětřesení

TOPGEOSYS s.r.o.
IČ: 01660225 / DIČ: CZ01660225
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

Telefonní číslo:
prodej - 724 013 045
servis - 724 013 025

E-mail adresa:
info@topgeosys.cz

BRNO - Hněvkovského 30/65, 617 00
prodej - 724 013 045
servis - 724 013 025

PRAHA - Beranových 130, 199 04
prodej - 724 013 041
servis - 724 013 041