MONITORING 


Topcon Delta pro lepší porozumění a řízení rizik

Ve světě pokročilých technologií, se stále složitějšími inženýrskými úlohami, stoupají také rizika pro lidi a infrastrukturu s těmito úlohami spojenou. Chvilkový mechanický pohyb sledovaného objektu během výstavby nebo po ukončení stavby, nebo pohyb terénu, mohou mít katastrofální následky. Pro nepřetržité sledování a kontrolu pohybu komplexních objektů je nyní k dispozici nový monitorovací systém Topcon Delta. Řešení Topcon Delta se skládá z produktů Topcon Delta Link, Topcon Delta Log a Topcon Delta Watch. Topcon Delta Link poskytuje hardwarovou podporu pro autonomní provoz totálních stanic a senzorů prostředí v terénu. Možnosti komunikace zahrnují Ethernet, Wi-Fi a globálně schválený integrovaný mobilní modem. Topcon Delta Log je přístupný přes zabezpečený webový portál a poskytuje intuitivní rozhraní pro správu měření, typů cílů a plánování měření. Software Topcon Delta Watch umožňuje zpracovávat a analyzovat data z robotických totálních stanic, přijímačů GNSS, nivelačních zařízení a různých geotechnických a strukturálních senzorů jednotlivě nebo jako řešení vyrovnaných síti.

Monitoring může být požadován pro následující aplikace:
  • Přehrady
  • Komunikace
  • Mosty a nadjezdy

  • Výškové budovy a historické stavby
  • Základy

  • Staveniště
  • Doly

  • Laviny a vulkanické svahy
  • Osídlené oblasti

  • Oblasti zemětřesení

TOPGEOSYS s.r.o.
IČ: 01660225 / DIČ: CZ01660225
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

Telefonní číslo:
prodej - 724 013 045
servis - 724 013 025

E-mail adresa:
info@topgeosys.cz

BRNO - Hněvkovského 30/65, 617 00
prodej - 724 013 045
servis - 724 013 025

PRAHA - Beranových 130, 199 04
prodej - 724 013 041
servis - 724 013 041